Kiteen Meijerinranta

Huomasin uutisen, että Kiteen Meijerinrannan vanhoja puurakennuksia ollaan purkamassa (linkki), joten ajattelin julkaista tämän postauksen nyt. Kävimme kuvaloimassa paikan päällä viime vuoden lokakuussa tullessamme Savonlinnasta.

Wikipedia:

Kiteen Osuusmeijeri perustettiin vuonna 1906. Perustamisen puuhamiehinä toimivat muun muassa Akseli Brander, joka aloitti hallituksen puheenjohtajana sekä Evald Winter, joka johti meijerin rakennusöitä. Toiminta aloitettiin rakennustöiden jälkeen vuonna 1908. Meijeri toimi kerman vastaanottajana, ja alueella toimi myös oma mylly. Pari vuotta myöhemmin, vuonna 1910, toimintaa laajennettiin omalla sahalaitoksella.

Vuosisadan alkupuolella Meijerin toiminta kasvoi ja se oli kannattavaa. Johto oli alusta lähtien osaavaa ja ammattitaitoista, ja koneet olivat nykyaikaisia. Meijeri antoi työtä useille kiteeläisille nuorille, ja työpaikkoja oli monenlaisia. Energiaa tuottamaan ostettiin oma höyrykone. Toiminnan laajentuessa energiantarve kasvoi, ja 1940-luvun alkupuolella Meijerille rakennettiin uusi konehuone, jonne hankittiin aikaisempaa paljon tehokkaampi höyrykone.

Toisen maailmansodan jälkeen meijerin alueelle rakennettiin uusi, kivirakenteinen myllyrakennus, ja meijeri sai luvan myydä sahatavaraa ulkomaille. Sahatavaran tuotannon huippuvuosi oli 1951. Kivimeijerin myllytiloihin perustettiin pesula, jolle oli vielä 1950-luvun vaihteessa paljon kysyntää. Vuosien kuluessa palvelun tarve pieneni ja pesulatoiminnasta luovuttiin.

1960-luvun alussa kiteeläiset maidontuottajat päättivät yhdistyä Joensuun Osuusmeijeriin, kiteeläinen maito ryhdyttiin kuljettamaan Joensuuhun ja meijerin toiminta Kiteellä loppui. Saha vuokrattiin yksityiselle toimijalle, mutta uusia investointeja ei enää tehty. Meijerinrannan sahauslaitos lopetti toimintansa 1970-luvun alussa. Mylly jatkoi toimintaansa 1990-luvun alkuun saakka.

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled